Ataskaita apie gyvūnų kaitą

Remiantis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymo Nr. B1-486 13 str., visos gyvūnų globos organizacijos, nepriklausomai nuo jų juridinio statuso, privalo skelbti Ataskaitą apie gyvūnų kaitą.

Periodas  Laikyti Rado namus Mirė Grąžinti savininkams Priimti
viso šunys katės kiti viso šunys katės kiti viso šunys katės kiti viso šunys katės kiti viso šunys katės kiti
2023 552 519 33 0 270 253 17 0 64 62 2 0 16 14 2 0 204 189 15 0
2022 574 532 42 4 261 245 16 0 65 55 10 0 16 16 0 0 321 313 7 1
2021 411 297 114 0 479 405 71 3 34 22 12 0 23 23 0 0 519 445 71 3
2020 755 543 212 0 479 403 76 0 98 18 80 0 32 32 0 0 370 180 183 0

Veiklos ataskaita

Remiantis LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin. 1996, Nr. 68-1633, ) 12 str. 4 punktu. “Viešosios įstaigos veiklos ataskaita yra viešas dokumentas. Viešosios įstaigos veiklos ataskaita turi būti pateikta juridinių asmenų registrui kartu su metinių finansinių ataskaitų rinkiniu, o tais atvejais, kai auditas atliktas, kartu su audituotu metinių finansinių ataskaitų rinkiniu ir auditoriaus išvada ir paskelbta viešosios įstaigos interneto svetainėje, jeigu viešoji įstaiga ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šia ataskaita susipažinti viešosios įstaigos buveinėje.”